Nunca Mas - Aldrig mer

 
 För att jag bestämmer
"För att jag bestämmer, genom den personliga självbestämmanderätten, grunden i den mänskliga värdigheten, att jag inte accepterar något förbud eller ingripande i mina sexuella och reproduktiva rättigheter, alltså mina rättigheter som fullvärdig människa. Som självständig individ, vägrar jag att underkasta mig kränkande behandlingar, godtyckliga ingripanden och påtvingande förmyndarskap i mitt beslut om att bli eller inte bli mamma.

För att jag är en fri människa, åberopar jag samvetsfrihet som den fundamentala grunden till att fatta mina egna moraliska beslut. Jag anser de hycklare som åberopar ”frihet” som argument för att begränsa den, och de ondskefulla som inte tar hänsyn till det lidande som följer av att pålägga alla sina egna religiösa livsprinciper.

För att jag är en fri människa, vägrar jag att acceptera ett påtvingat moderskap och en förmyndarregim som dömer ut kvinnor som ”sexuellt och reproduktivt minderåriga”.

För att jag lever i en demokrati och är demokrat lyder jag under de regler som skiljer ”rättighet” från ”synd” och ”lag” från ”religion”. Ingen politiskt vald majoritet, hur absolut och demokratisk den än må vara, har rätt att omvandla rättigheter till brott och tvinga oss att följa religiösa principer genom hot om straffrättsliga påföljder. Som medborgare, kräver jag av våra ledare att de inte omvandlar den demokratiska makten, skyddandet av mångfalden, i maktfullkomlighet.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag av regeringen, av alla regeringar, att man behåller den nuvarande Lagen om sexuell och reproduktiv hälsa och avbrytande av graviditet, för att gynna självbestämmanderätten, bevara samvetsfriheten och garantera alla kvinnors rätt till oliktänkande.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag av regeringen, av alla regeringar, att man stiftar lagar som gynnar den personliga självbestämmanderätten, bevarar samvetsfriheten och säkerställer mångfald och oliktänkande.

För att jag bestämmer, är en fri människa och lever i en demokrati kräver jag att man behåller den nuvarande Lagen om sexuell och reproduktiv hälsa och avbrytande av graviditet, för att gynna den personliga självbestämmanderätten, bevara samvetsfriheten och säkerställa alla kvinnors rätt till oliktänkande."
                                                                                                                               
                                                                                   - Alicia Miyares
 

KOMMENTARER


Namn:
V.I.P?

E-postadress: (publiceras ej)


URL/Bloggadress:


Kommentar: